Základní informace

Vážení kolegové,

obnovujeme tradici jindřichohradeckých zdravotnických fór a dovolujeme si vás pozvat na tentokrát již 6. ročník, který pořádáme při příležitosti XX. výročí založení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Tématem letošního zdravotnického fóra bude Corporate governance ve zdravotnických zařízeních: problematika vedení nemocnic v České republice. Průběh fóra bude moderovat programový garant konference, prim. MUDr. Rudolf Střítecký.

Rádi přivítáme Vaši aktivní účast na semináři - ať již formou krátkého (15 - 20 min.) příspěvku nebo v následné diskusi. V případě, že budete mít zájem prezentovat příspěvek, zvolte při registraci aktivní účast a poté nám příspěvek zašlete pomocí formuláře (v případě nefunkčnosti formuláře zašlete prosím příspěvek slečně Martině Pechkové, která se stará o administraci konference).

Vědecký výbor konference

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Doc. MUDr. Leoš Heger CSc.
Prof. Radim Jiroušek, DrSc.
Prof. Ing. František Kovář, CSc.
Mgr. Štěpán Mika
Ing. Peter Pažitný, M.Sc.
Prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D., CSc.
Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.

Registrace na konferenci bude možná od 8. července 2014 a je dostupná pod odkazem registrace v záhlaví stránky. Registrační poplatek činí 850 Kč a lze jej uhradit na číslo účtu 170922147 vedeného u Československé obchodní banky, a. s. (0300). Pro platbu použijte prosím variabilní symbol 603033. Kontaktní informace Fakulty managementu VŠE naleznete v sekci kontakt.

Upřímně se těšíme na všechny z vás!